Mytekalender

År 1380: Kjemi blir ikke forbudt

Bjørn Are Davidsen

Publisert 16 november 2020

Enkelte nettsteder påstår at det franske parlamentet, etter ønske fra pave Johan 22., i 1380 besluttet å “forby enhver befatning med kjemi”.[1]

Som så ofte oppgis ingen kilder.

Overraskelsen skyldes ikke bare at Johan 22. levde mellom 1244 og 1344. Dette handler ikke om 1380 i det hele tatt, men 1317.

Og det handler ikke om kjemi.

For kjemi var ikke fag på den tiden. Forbudet var et oppgjør med alkymister og andre svindlere som sa de kunne lage gull og lurte penger fra fattige.

Paven skrev muligens etter egne skuffelser på feltet indignert at «alkymister bedrar oss og lover ting de ikke kan holde». Første del av teksten lyder slik (i min oversettelse):

“ALKYMI ER FORBUDT OG DE SOM PRAKTISERER ELLER KJØPER SLIKT SKAL STRAFFES. DE MÅ BETALE SKATTKAMMERET TIL FORDEL FOR FATTIGE SÅ MYE EKTE GULL OG SØLV SOM DE HAR FORFALSKET”.

Fotnoter:

[1] Kristendommen og kunnskap. Denne siden sier nok mer om opphavsmannen og kunnskap. Så langt har vi vist at
– Augustin ikke mente at vitenskap var skadelig
– Biskopene ikke var analfabeter
– Paven ikke forbød studier av fysikk
– Paven ikke forbød all befatning med kjemi
– Vesalius ikke ble dømt til døden for å si at menn og kvinner har like mange ribbein

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.