Mytekalender

År 1432: Lærde kan fortsatt telle tenner

Bjørn Are Davidsen

Publisert 15 april 2021

Selv ellers gode lærebøker kan formidle fordomsfulle feil om fortidens mennesker.

Ett av de grelleste eksemplene er Portal – Eldre verdshistorie som så sent som i 2007 presenterte middelalderens lærde som mer enn lettere tullinger p.g.a. “kirkens makt”:

Ved universitet i Paris satt lærde menn i middelalderen og diskuterte hvor mange tenner hesten hadde. De gikk ikke ut og telte, men diskuterte det som et teologisk spørsmål. De klarte å bli enige om at tallet på tenner ikke kunne være delelig med tre, for det ville være en fornærmelse mot treenigheten. De var også enige om at tallet ikke kunne være delelig med syv, for Gud skapte verden på seks dager og hvilte på den syvende. Dette eksempelet viser hvor sterk kirkens makt var i middelalderen“.[1]

Eksemplet viser i stedet hvor sterk mytenes makt er i nåtiden. For ikke noe av dette stemmer. Dette er en moderne anekdote. Det viser seg ikke overraskende at den ikke lar seg spore lenger tilbake enn anekdoter fra tidlig 1900-tall, også uten kilder.

Leser man kilder, ser man at de på denne tiden ikke bare kunne telle, men hadde tykke fagbøker om biologi og zoologi.

I praksis gjør læreboken akkurat hva den anklager middelalderen for. I stedet for å gå ut og telle kilder, følger man logikken i bakhodet.

Kilder:

Andreas Aase, Ståle Dyrvik og Kari Marie Thorbjørnsen: Portal – Eldre historie, Fagbokforlaget 2007

Francis Bacon and Horse’s Teeth

Searching for source of “horse’s teeth” parable

Noter:

[1] Portal – Eldre verdshistorie (2003), s. 163Samme avsnittet finnes også i 2007-utgaven, s. 197.

Takk til Mikael Kristenson på Unsplash for bildet.

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.