Mytekalender

År 1986: Regjeringen forsøker ikke å fjerne evolusjonslæren i læreplanen for grunnskolen

Bjørn Are Davidsen

Publisert 22 april 2021

Bi2_biologi by Gyldendal Norsk Forlag - issuu

Det er ikke bare om den fjerne fortid det danner seg myter. En lærebok fra 2014 forteller at

I Norge forsøkte daværende kirke- og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik å hindre at evolusjonslæren ble med i læreplanen for grunnskolen på midten av 1980-årene.[1]

I realiteten dreide dette seg om å få også kritikk av evolusjonslæren inn i mønsterplanen M87.

En av dem som reagerte sterkest på dette i 1986 var biologiprofessor Nils Christian Stenseth. Han var ikke blidere da han skrev om det noen år senere, men understrekte at Bondevik ikke forsøkte å hindre at evolusjonslæren var med, men gi det han trodde var en balansert fremstilling:

Det Bondevik blant annet hadde gjort, var å legge opp til at elevene skulle få en balansert innføring i både Darwins teorier og kreasjonisme – i naturfagtimene. I planen for naturfag hadde Bondevik og hans stab blant annet føyd til: «Skolen må opplyse om at det ikke foreligger noe endelig svar når det gjelder menneskehetens historie, og at det ikke behøver å være noe motsetningsforhold mellom naturvitenskapelige teorier og Bibelens lære om skapelsen.» Et annet sted sto det at man skulle behandle «kritikken av utviklingslæren».[2]

Det ville gitt medieoppslag om en lærebok hadde hevdet at Høyres undervisningsminister i 1982 forsøkte å fjerne Nordahl Griegs Til ungdommen fra læreplanen. At en lærebok forteller at Bondevik ville hindre at evolusjonslæren ble med i læreplanen, har til nå ikke skapt oppslag.

Læreboken forteller også at evolusjonslæren skaper stor konflikt og kan virke provoserende i “en del religiøse miljøer”. Den hevder på side 37 at i Norge avviser fjerdeparten (25 %) evolusjon, mens grafen viser at det er omtrent femteparten (20 %) og rundt 5 % “vet ikke”. Det oppgis ikke hva som er spørsmålet i undersøkelsen.

Med et slik bakteppe er det ikke underlig om noen oppfatter det som troverdig at en KrF-statsråd og senere statsminister ikke ville at det skulle undervises i evolusjon.

Noter:

[1] Grønlien, Tandberg, Tsigaridas og Ryvarden: Biologi 2, Gyldendal (2014), s. 36. Boken er for programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. En annen feil i læreboken er kommentert i Mytekalenderen på År 1750: Buffon skjuler ikke noe vitenskap for kirken

[2] Nils Chr. Stenseth: Bondeviks mislykkede kampKlassekampen 14.02.2009.

Takk til Johannes Plenio for bildet fra Unsplash

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.