Litteratur og Media

Aschehoug forlag lover å gå gjennom Sofies Verden

Bjørn Are Davidsen

Publisert 7 februar 2023

Da begynner det å komme tilbakemeldinger på seneste ukes analyse i Fagsjekk av tegneserien basert på Sofies verden.

I et oppslag i Dagen om at Faktasjekker trur ny barnebok vil skape fordommar mot kristne svarer Aschehougs forlagssjef for Barn og ungdom, Sverre Henmo: «Når det gjeld eventuelle reine faktafeil, skal vi sjølvsagt gå igjennom og sjå om han har rett, og om det i så fall lar seg rette».

Det kommer også frem at Aschehoug kun har kjøpt de norske rettighetene til Nicoby og Vincent Zabus tegneserie og dermed ikke kan gjøre andre tilpasninger enn å oversette den.

Samtidig er det interessant at Henmo legger vekt på at det er litt urettferdig å kritisere den originale boken fra 1991 basert på dagens kunnskap: «Hadde den vore skriven i dag, ville den sett annleis ut. Dette har Gaarder sjølv uttalt ved fleire høve. […] Å skulle oppdatere Sofies Verden ut frå stadig ny kunnskap, vil vere umogleg».

For dette understrekes også i Fagsjekks analyse: Mange av feilene “var mulige å avsløre allerede i 1991, men krevde nok mer mistanke om feil og tid til å sjekke kilder enn man kunne vente av forlag og forfatter”. Noe var likevel lett tilgjengelig kunnskap, som at det ikke var kirken som stengte “Platons akademi” i år 529, og at det ikke engang var Platons.

Uansett bekrefter dette hvor viktig det er at forlag er oppmerksomme på feil, selv om man ikke kan oppdatere alle gamle bøker. Det er spesielt viktig for internasjonale bestselgere, og ikke bare fordi feilene får nytt liv når de kommer i nye utgaver.

Både lesere og de ansvarlige for tegneserien kan oppleve seg lurt når de ikke er blitt informert om feilene i originalen.

Det hører med at oppslaget i Dagen også fikk en støttende kommentar fra Torstein Tollefsen ved Universitet i Oslo.

Mest populære innlegg

Vitenskapsmuseet vinkler ikke vitenskapelig

14 desember 2023

Lurt av en arkeolog på NRK?

18 september 2023

Fra en kul vikingtid til en mørk middelalder?

12 mai 2022

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte artikler

Populærvitenskap

Vitenskapsmuseet vinkler ikke vitenskapelig

Bjørn Are Davidsen

Populærvitenskap

Konspirasjonsteori uten kilder

Bjørn Are Davidsen

Film og TV

Lurt av en arkeolog på NRK?

Bjørn Are Davidsen