Nyheter

Bondevik og Buffon i mytekalenderen

Bjørn Are Davidsen

Publisert 22 april 2021

Begge de to nye oppslagene i Mytekalenderen er hentet fra lærebokenBiologi 2, Gyldendal (2014).

Nei, det stemmer ikke at kirke- og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik på midten av 1980-tallet forsøkte å hindre at evolusjonslæren kom med i mønsterplanen for ungdomsskolen. Det stemmer heller ikke at vitenskapsmannen Buffon to hundre år tidligere forsøkte å skjule sine teorier for kirken.

– År 1750: Buffon skjuler ikke noe vitenskap for kirken

– År 1986: Regjeringen forsøker ikke å fjerne evolusjonslæren i læreplanen for grunnskolen

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.