Lærebok

Endelig en lærebok som rydder opp i myter!

Bjørn Are Davidsen

Publisert 3 juni 2022

Innføring i fysikk” skrevet av Reidun Renstrøm og Therese Renstrøm (Universitetsforlaget, 2020) ønskes velkommen, ikke minst for avsnittene om vitenskapshistorie. Boken er for dem som har valgt en utdannelse der fysikk inngår, men uten krav om fordypning i faget fra videregående skole. Dette gjelder ikke minst i lærer- og lektorutdannelsen.

Boken dekker alt fra antikkens astronomi til dagens kvantemekanikk. Henry Nielsen fra Aarhus Universitet berømmer i forordet at boken ikke nøyer seg med løse anekdoter eller sekundærkilder. I stedet gir den pålitelige, spennende, grundige og velskrevne fremstillinger.

Blant det den rydder opp i er påstander som at kirken i middelalderen gjeninnførte et før-vitenskapelig verdensbilde ved å hevde at jorden var flat, at Kopernikus brøt med denne tanken, men nølte med å publisere i frykt for paven og kirkens straff.

Sverre Holm, professor i fysikk ved Universitetet i Oslo, har anmeldt boken for Fagsjekk. Han håper “virkelig at denne bokens historiefremstilling vil bli brukt til å erstatte alle de mytebefengte fremstillingene i så mange andre norske lærebøker”.

Det er ikke vanskelig å støtte Sverre Holm.

Mest populære innlegg

Religioner og humanisme – “Religion og etikk” for vg3 – del 3

27 november 2023

Religionskritikk og religioner – “Religion og etikk” for vg3 – del 2

14 november 2023

Vurdering av “Religion og etikk” for vg3 fra Cappelen Damm – del 1

9 november 2023

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte lærebok

Naturfag

Nei, det er ikke sommer fordi solen er nærmere jorden

Bjørn Are Davidsen

Historie

NDLA på feil bane

Bjørn Are Davidsen

Naturfag

Refleks 7 gjentar myter om Copernicus og Galilei

Bjørn Are Davidsen