Lærebok

Faktafeil: Bondevik ønsket å fjerne undervisning av evolusjon

Bjørn Are Davidsen

Publisert 8 september 2020

Chimpanzee Sanctuary, Game Reserve - Uganda, East Africa

En lærebok fra 2014 forteller at da Kjell Magne Bondevik fra KrF var kirke- og undervisningsminister, prøvde han å stanse undervisning av evolusjonslæren i skolen. Vi har undersøkt dette og ser at det ikke stemmer.

Mer presist hevder denne læreboken at

I Norge forsøkte daværende kirke- og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik å hindre at evolusjonslæren ble med i læreplanen for grunnskolen på midten av 1980-årene”.[1]

Søker man etter kilder for dette, finner man imidlertid ingen, verken fra departementet selv eller faglig hold som universiteter.

Men det stemmer at det var en debatt om den midlertidige utgaven av en ny læreplan. En av dem som reagerte sterkest var biologiprofessor Nils Christian Stenseth ved Universitetet i Oslo. Det var imidlertid ikke for noe angivelig forsøk på å fjerne evolusjonslæren i daværende forslag til ny læreplan – mønsterplanen M85 – men om også å få inn kritikk av den i M85:

Det Bondevik blant annet hadde gjort, var å legge opp til at elevene skulle få en balansert innføring i både Darwins teorier og kreasjonisme – i naturfagtimene. I planen for naturfag hadde Bondevik og hans stab blant annet føyd til: «Skolen må opplyse om at det ikke foreligger noe endelig svar når det gjelder menneskehetens historie, og at det ikke behøver å være noe motsetningsforhold mellom naturvitenskapelige teorier og Bibelens lære om skapelsen.» Et annet sted sto det at man skulle behandle «kritikken av utviklingslæren»“.[2] 

Skal man vise at Bondevik forsøkte å fjerne evolusjonslæren, må man altså kunne finne noen notater eller uttalelser fra hans side om at det var det ett av motivene eller det egentlige – det skjulte – motivet bak. Uten dette ender man med en udokumentert mistenkeliggjøring av en politiker. Man kan spekulere over om Bondevik forsøkte å svekke evolusjonsteoriens posisjon, men det er noe annet enn å fjerne den.

Det kan diskuteres om skolen bør presentere kritiske innvendinger til grunnleggende naturvitenskapelige teorier, men det er ingen grunn til å diskutere om en slik faktafeil bør ut av neste utgave av denne læreboken.


[1] Grønlien, Heidi Kristine, Tandberg, Cato , Tsigaridas, Kristin Glørstad og Ryvarden, Leif (2014). Biologi 2, Gyldendal, s. 36. Boken er for programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram.

[2] Nils Chr. Stenseth: Bondeviks mislykkede kampKlassekampen 14.02.2009,  besøkt 19.05.2020

Mest populære innlegg

Religioner og humanisme – “Religion og etikk” for vg3 – del 3

27 november 2023

Religionskritikk og religioner – “Religion og etikk” for vg3 – del 2

14 november 2023

Vurdering av “Religion og etikk” for vg3 fra Cappelen Damm – del 1

9 november 2023

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte lærebok

Naturfag

Nei, det er ikke sommer fordi solen er nærmere jorden

Bjørn Are Davidsen

Historie

NDLA på feil bane

Bjørn Are Davidsen

Naturfag

Refleks 7 gjentar myter om Copernicus og Galilei

Bjørn Are Davidsen