Lærebok

Faktafeil: Jo, man telte tenner i middelalderen!

Bjørn Are Davidsen

Publisert 15 september 2020

add 49622 105

Selv ellers gode læremidler kan ha avsnitt som er skivebom. Ett eksempel er påstanden under. For dette har ikke noe med middelalderen å gjøre, men er en moderne myte.

Påstand: «Ved universitet i Paris satt lærde menn i middelalderen og diskuterte hvor mange tenner hesten hadde. De gikk ikke ut og telte, men diskuterte det som et teologisk spørsmål. De klarte å bli enige om at tallet på tenner ikke kunne være delelig med tre, for det ville være en fornærmelse mot treenigheten. De var også enige om at tallet ikke kunne være delelig med syv, for Gud skapte verden på seks dager og hvilte på den syvende. Dette eksempelet viser hvor sterk kirkens makt var i middelalderen».[1] 

Leser man dette vil elever flest få inntrykk av at man i middelalderen så alle lærde på vitenskapelige spørsmål som teologi. Dermed gikk man ikke ut og undersøkte selv, men argumenterte ut fra Bibelen og kirkens lære. Noe som støtter tanken om en ren maktkirke som ikke tillot forskning og vitenskap.

Hva er så kildene til påstanden i sitatet? Læreboken oppgir ingen. Ingen andre har så langt funnet noe slik i tekster fra middelalderen eller århundrene etter. I stedet er dette en moderne anekdote som ikke kan spores lenger tilbake enn anekdoter fra tidlig 1900-tallet, også uten kilder.[2]

I praksis gjør læreboken akkurat hva den anklager middelalderen for. Man vurderer ikke dette som et empirisk eller historisk spørsmål. I stedet for å gå ut og telle kilder, bygger man på moderne anekdoter om middelalderen. Hvis dette eksempelet viser noe, er det hvor sterk myten om middelalderens mørke er i nåtiden.


[1] Portal – Eldre verdshistorie (2003), s. 163Samme avsnittet finnes også i 2007-utgaven, s. 197. Takk til Ove Andreas Meltveit for dette og flere andre eksempeler.

[2] En drøfting av myten finnes på http://bedejournal.blogspot.com/2008/02/francis-bacon-and-horses-teeth.html og http://answers.google.com/answers/threadview?id=713157, besøkt 02.04.2020.

Mest populære innlegg

Religioner og humanisme – “Religion og etikk” for vg3 – del 3

27 november 2023

Religionskritikk og religioner – “Religion og etikk” for vg3 – del 2

14 november 2023

Vurdering av “Religion og etikk” for vg3 fra Cappelen Damm – del 1

9 november 2023

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte lærebok

Historie

Store Norske Leksikon (SNL) må oppdateres

Bjørn Are Davidsen

Til tross for mange dyktige fagredaktører, virker det som om SNL ikke har gode nok rutiner for å lese gjennom gamle artikler...

Historie

NDLA retter feil etter kritikk fra Fagsjekk

Bjørn Are Davidsen

Historie

NDLA på feil bane

Bjørn Are Davidsen