Litteratur og Media

Faktafeil: «Vitenskapen kan ikke forklare at humla kan fly»

Bjørn Are Davidsen

Publisert 16 september 2020

Professor Martin Ystenes ved NTNU laget for noen år siden en test med 40 påstander om miljøproblemer, naturfag og vitenskap. Påstand 23 var at vitenskapen ikke kunne forklare at humla kan fly, fordi dette strider mot fysikken lover.

Men dette er altså feil. I følge fasiten Ystenes laget, stammer historien fra:

en forsker som undersøkte ulike flyvende vesener utfra aerodynamiske modeller for fly. Det han beviste var at humlen ikke kan fly hvis den har stive vinger og propell på nesen. Men det er det heller ingen som har observert. Det som forbauser meg er at så mange (særlig i den eldre generasjon) ser ut til å sluke rått at dagens forskere ikke kan forklare humlens flukt.

Som så mange andre myter finnes det likevel en viss kjerne av sannhet i den. Det er nemlig meget vanskelig å beskrive insekters flukt matematisk, på grunn av vingenes finstruktur, og på grunn av lufthvirvlene som skapes. Generelt er aerodynamikk et vanskelig felt å beskrive matematisk, men regnefeilene ved beregning på små insekter er ca. 10 ganger så stor som ved beregning på fly. Men det er ingen problem å forklare hvorfor det er slik.

Du kan altså være glad for at du slipper å regne på dette til eksamen. Hvis da ingen lærere leser dette og blir for ivrige.

Link til fasiten? Den googler du etter å ha tatt hele testen.

(Takk til Carolien van Oijen for bildet av humlen på Unsplash)

Mest populære innlegg

Vitenskapsmuseet vinkler ikke vitenskapelig

14 desember 2023

Lurt av en arkeolog på NRK?

18 september 2023

Fra en kul vikingtid til en mørk middelalder?

12 mai 2022

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte artikler

Populærvitenskap

Vitenskapsmuseet vinkler ikke vitenskapelig

Bjørn Are Davidsen

Populærvitenskap

Konspirasjonsteori uten kilder

Bjørn Are Davidsen

Film og TV

Lurt av en arkeolog på NRK?

Bjørn Are Davidsen