Lærebok

Fordomsfulle barnebøker

Bjørn Are Davidsen

Publisert 10 november 2021

Det er krevende å skrive gode barnebøker, og ikke enklere hvis man ønsker å formidle kunnskap.

Tenk deg en bok som forklarer at i «vikingtiden gikk ikke barna på skolen. Når de var ca. 12 år, ble de regnet som voksne. De måtte jobbe og hvis de gjorde noe galt, kunne de komme i fengsel, akkurat som voksne». Det tar ikke mange sider før et barn dør under fødselen og moren like etter. Nå må faren betale høvdingen for at de kan komme til Valhall. Samme høst dør mange når bygdas båter forliser i en storm.

Hva lærer vi om vikingtiden av dette?

Heldigvis finnes ikke en slik bok. Men bytter vi til «middelalderen», «tyskere», «Bergen», «presten», «himmelen» og «svartedauden», har vi sentrale deler av plottet i Maris hemmelighet, en barnebok fra Fagbokforlaget.

Boken tilhører en serie fra 2019 på Fagbokforlaget, skrevet av Marianne Nielsen og imponerende illustrert av Elin Grøtan.

Dette er lekre bøker som vil bli lest. På rundt 20 sider er de lettleste og innbydende for barneskoler og bibliotek, og som gaver til nysgjerrige barn.

Forlaget tenker stort og godt: «HISTORIER I SAMFUNNSFAG gir deg innblikk i hvordan det var å leve i ulike perioder av verdenshistorien. Ti spennende historier som strekker seg fra steinalderen til renessansen tar leseren med på en magisk tidsreise.».

Nettopp fordi bøkene vil bli lest og fremstår så flotte, er det interessant å se på innholdet. Hva formidler de om hvordan det var å leve i ulike perioder? Fagsjekk.no har sett på seks av dem.

Konklusionen er dessverre som vist i dybdeartikkelen: Fagbokforlaget formidler fordommer i barnebøker.

Mest populære innlegg

Religioner og humanisme – “Religion og etikk” for vg3 – del 3

27 november 2023

Religionskritikk og religioner – “Religion og etikk” for vg3 – del 2

14 november 2023

Vurdering av “Religion og etikk” for vg3 fra Cappelen Damm – del 1

9 november 2023

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte lærebok

Historie

Store Norske Leksikon (SNL) må oppdateres

Bjørn Are Davidsen

Til tross for mange dyktige fagredaktører, virker det som om SNL ikke har gode nok rutiner for å lese gjennom gamle artikler...

Historie

NDLA retter feil etter kritikk fra Fagsjekk

Bjørn Are Davidsen

Historie

NDLA på feil bane

Bjørn Are Davidsen