Nyheter

Gjestepodcast om “Lurt av læreboken?”

Publisert 1 februar 2022

Fagsjekks redaktør Bjørn Are Davidsen er denne uken gjest i podcasten En grønn mann, laget av Tor-Øyvind Westbye, lærer ved Vestby videregående skole.Tor-Øyvind introduserer samtalen med Bjørn Are slik:

“I boken “Lurt av læreboken?” skriver han om ulike tema der han mener lærebøker gir en uriktig fremstilling, spesielt med tanke på at det får en negativ slagside for kristendommen. Et eksempel på dette er fremstillingen av middelalderen som mørk på grunn av den katolske kirkes jerngrep og motstand mot vitenskap.

I podcasten snakker vi om middelalderbegrepet, Copernicus og Galileo Galileis relasjon til den katolske kirke, og om hva slags grenser vitenskapen har når det gjelder å forstå hva Gud egentlig er og ikke minst hva virkeligheten er.”

Det ble nok mindre om sistnevnte enn noen skulle tro eller håpe, men i en samtale på over en time kom vi inn på ganske mye.

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.