Lærebok

Gyldendal formidler fortsatt flatjordsmyten i barneskolen

Publisert 15 mars 2023

Myten om at man i middelalderen trodde jorden var flat er dessverre ikke borte i norsk skole etter Fagfornyelsen. Slik Fagsjekk tidligere har avslørt, formidles den ikke bare i nettressurser som Skoleforum, men også i lærebøker for barneskolen fra Aschehoug – og fra Gyldendal.

Mer presist dreier dette seg om Salto 2 som i en omtale av Columbus legger opp til at han tenkte at hvis jorden var rund, ville man kunne nå India ved å seile vestover. Det ville spare mye tid og man kunne få med seg mange flere varer!

I realiteten kjenner vi ikke til noen på Columbus’ tid som tvilte på at jorden var rund. Alle visste man kunne nå India ved å seile vestover. Utfordringen var en helt annen.

Datidens anerkjente lærebøker om jordens form der den mest brukte på universitetene i flere hundre år hadde vært Johannes de Sacroboscos De sphaera mundi fra rundt 1230 som ikke etterlot noen tvil om at jorden var rund. Vi har til og med bevart globuser fra før Columbus reiste (“Erdapfel” – jordeplet – laget av Martin Behaim rundt 1491).

Det lille som var av diskusjon om jordens form, handlet om størrelsen. Columbus hadde fått det for seg at den var mye mindre enn man ellers tenkte. Grunnen var blant annet at han tok en “arabisk mil” (rundt 1830 meter) som like lang som når man snakket om en mil i Italia (1480 meter, basert på den romerske lengdeenheten), og dermed misforstod det han leste av arabiske geografer.

Det var bare fordi han trodde avstanden til India var så kort, at han i det hele tatt våget seg vestover. I den grad mannskapet ble redde, var det ikke for å seile utfor noen kant, men for at avstanden altså var mye større. De ønsket forståelig nok ikke å dø av tørst eller sult.

Det er imidlertid mindre forståelig hvorfor forlag fortsatt utgir lærebøker som støtter myten om middelalderens flatjordstro og sjøfolks frykt for å styrte utfor noen kant.

Litteratur

Kari Kolbjørnsen Bjerke, Siw Monica Fjeld, Astrid Granly, Ingvill Krogstad Svanes: Salto 2A, Elevbok, Gyldendal 2020

Fremhevet bilde er fra Wikipedias artikkel om den eldste bevarte globusen

Forlaget er varslet gjennom en lærer.

Takk til Ole Thomas Fidjeland for tips.

Les videre

Mest populære innlegg

Religioner og humanisme – “Religion og etikk” for vg3 – del 3

27 november 2023

Religionskritikk og religioner – “Religion og etikk” for vg3 – del 2

14 november 2023

Vurdering av “Religion og etikk” for vg3 fra Cappelen Damm – del 1

9 november 2023

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte lærebok

Historie

Store Norske Leksikon (SNL) må oppdateres

Bjørn Are Davidsen

Til tross for mange dyktige fagredaktører, virker det som om SNL ikke har gode nok rutiner for å lese gjennom gamle artikler...

Historie

NDLA retter feil etter kritikk fra Fagsjekk

Bjørn Are Davidsen

Historie

NDLA på feil bane

Bjørn Are Davidsen