Nyheter

Husk at mytekalenderen oppdateres jevnlig

Bjørn Are Davidsen

Publisert 19 februar 2021

c5933

Seneste oppdatering handler om middelalderens «O-T-kart» som lenge ble brukt i populærvitenskap og  læremidler som kronbevis på at man i middelalderen mente jorden er flat.

Siden det var kirken som styrte, var kunnskapen så lav at man ikke ante noe om detaljer i kartene.

Som du ser i År 1125 – Kartene viser fortsatt en rund jord, er de heller kronbevis på hvor viktig det er å forstå andre kulturer – i dag og i fortiden – ut fra deres egne tenkesett.

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.