Lærebok

På denne siden finner du artikler og innhold som omhandler læremidler fra barneskolenivå til universitetsnivå.

Lærebok Filter

Historie

Store Norske Leksikon (SNL) må oppdateres

Bjørn Are Davidsen

Til tross for mange dyktige fagredaktører, virker det som om SNL ikke har gode nok rutiner for å lese gjennom gamle artikler...

Historie

NDLA retter feil etter kritikk fra Fagsjekk

Bjørn Are Davidsen

Historie

NDLA på feil bane

Bjørn Are Davidsen

Historie

Gyldendal formidler fortsatt flatjordsmyten i barneskolen

Historie

Tendens i læremidler? Mer kritiske til den historiske Jesus enn andre

Bjørn Are Davidsen

Historie

Nei, den kristne verden ødela ikke gjerne antikkens kunnskap

Bjørn Are Davidsen

Historie

Fordomsfulle barnebøker

Bjørn Are Davidsen

Historie

Lærebøker sprer myter også etter Fagfornyelsen

Bjørn Are Davidsen

Historie

“Relevans 8 – Samfunnsfag for ungdomstrinnet” kan ikke anbefales

Bjørn Are Davidsen

Historie

Nei, det var ikke i opplysningstiden vi begynte å spørre etter årsaker

Bjørn Are Davidsen

Historie

Jorden er fortsatt flat i læremidler i 2020

Bjørn Are Davidsen

Historie

Faktafeil: Jo, man telte tenner i middelalderen!

Bjørn Are Davidsen