Lærebok

Læreboken «Guds verden» kan ikke anbefales

Bjørn Are Davidsen

Publisert 22 september 2020

I følge læreboken «Guds verden» gitt ut denne måneden i regi av foreningen Skaper, er evolusjonslæren en ateistisk ideologi. Forfatteren Andreas Årikstad mener det finnes en rekke gode vitenskapelige innvendinger mot evolusjonslæren og han legger flere frem i boken. Hans konklusjon er det som ofte kalles ungjordskreasjonisme, at jorden kun er noen få tusen år gammel.

Vi har dermed fått geologen Karsten Eig til å gi en grundig vurdering av om bokens påstander om geologi holder mål (en kortere versjon finnes her). Svaret er at den svikter helt på dette feltet:

«Boken inneholder mange flere eksempler på feil og misforståelser om geologi og paleontologi, for ikke å snakke om evolusjon generelt. Men eksemplene i denne allerede lange gjennomgangen burde være nok til å vise at «Guds verden» ikke bare tar feil, men misforstår totalt fagfeltene den forsøker å kritisere.

Ungdommer som bruker denne boken, og deretter lar seg friste til å google temaene – eller bare sjekke Wikipedia – vil raskt finne ut at fremstillingen er gal. Hvis de da er blitt fortalt at bare en ung jord er sann tro, er det mulig at de avviser enten troen eller vitenskapen.

Hvorfor kom denne boken så skjevt ut? Jeg mistenker at Årikstad har vært så sikker i sin sak at han har stolt på beskrivelser fra kreasjonistiske bøker og nettsteder, uten å utøve noen form for kildekritikk, eller sjekke om beskrivelsene holder vann».

Skyldes en så skarp anmeldelse at geologen faktisk er ateist?

Noen vil kanskje tenke det. Derfor har vi fått noen kristne naturvitere til å lese anmeldelsen. Eig får deres fulle støtte. De som er interessert i enda mer om hva en kristen geolog mener om jordens alder, anbefales korte oversiktsartikler som Er jordas sedimenter gamle? og Litt mer om jordas alder, begge av Willy Fjeldskaar.

Hans konklusjon understreker at dette ikke handler om «ateistisk ideologi», men helt normal vitenskap. Han har vanskelig for å tro at Gud «kan ha gjort skaperverket på en slik måte at vi ikke har mulighet til å forstå det. Jeg tror, tvert imot, at Guds skaperverk er et studium verdt, og at vi ved forskning kan bli i stand til å forstå naturens orden og lovmessighet. Det medfører, så langt jeg kan forstå, at jorda må være mye eldre enn bare noen tusen år».

Det er selvsagt mulig å lese Bibelen slik foreningen Skaper gjør det, med skapelse på bokstavelig talt seks dager, men det er ingen nødvendig tolkning. Store kirkesamfunn som den katolske på verdensbasis og Den norske kirke har lenge lest Bibelen informert av vitenskap. Også billedlige bibeltolkninger har en historie langt tilbake til antikken.

I dag finner vi dermed et spekter av perspektiver, inkludert rammeverksmodellen som legger vekt på tekstens litterære struktur.

Uansett posisjon er utgangspunktet at både Bibelen og vitenskapen skal tas på alvor. Modellene viser også at det er ingen grunn til at kristne må se en konflikt mellom tro og vitenskap.

Dermed er det ikke overraskende at førsteamanuensis i naturfag, John Skartveit ved NLA Høgskolen som har et kristent verdigrunnlag, understreker at ikke er aktuelt for skolen å undervise i ungjordskreasjonisme:

«Påstandane sette fram av ungjordkreasjonisme går i mot det aller meste av den informasjonen ein har om geologi, astronomi og paleontologi, seier Skartveit som mellom anna har forska på insekt som vert vurderte til å vere 24 millionar år gamle.

Han samanliknar ungjordskreasjonisme med astrologi, fordi rørsla ifølgje han er motivert av ideologi, og ikkje av vitskap.»

Det er altså mange grunner til at fagsjekk.no ikke kan anbefale læreboken Guds verden.

(Fotograf: Bjørn Are Davidsen, bilde fra Hammerfest)

Mest populære innlegg

Religioner og humanisme – “Religion og etikk” for vg3 – del 3

27 november 2023

Religionskritikk og religioner – “Religion og etikk” for vg3 – del 2

14 november 2023

Vurdering av “Religion og etikk” for vg3 fra Cappelen Damm – del 1

9 november 2023

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte lærebok

Naturfag

Nei, det er ikke sommer fordi solen er nærmere jorden

Bjørn Are Davidsen

Historie

NDLA på feil bane

Bjørn Are Davidsen

Naturfag

Refleks 7 gjentar myter om Copernicus og Galilei

Bjørn Are Davidsen