Ressurser

Mønsteret i bakhodet påvirker også de beste forlagene

Bjørn Are Davidsen

Publisert 15 oktober 2020

Sjøfartsmonumentet i Lisboa. Magellan med en sirkel i hånden. Foto: Bjørn Are Davidsen

Det er fire vanlige myter om når europeerne oppdaget at jorden var rund.

  1. Da Columbus oppdaget Amerika i 1492
  2. Da Magellan var ferdig med å seile rundt jorden i 1522
  3. Da Kopernikus ga ut sin bok om solsystemet, i 1543
  4. Da Galilei rettet teleskopet mot himmelen i 1610

At tre av disse ikke en gang henger på greip, har ikke hindret dem i å blitt gjentatt i generasjoner.

Mye handler om et mønster i bakhodet. Har jeg har vokst opp med å høre om den mørke middelalderen der man trodde at jorden var flat, er spørsmålet bare når man sluttet å tro dette.

Har noe først festet seg i bakhodet mitt, er det omtrent umulig å bli kvitt. Jeg kommer ikke på å sjekke kilder, eller tenke logisk.

For Columbus kunne ikke ha oppdaget av jorden var rund ved å finne et kontinent i vest, selv om han trodde han var kommet til Inda. Skal man oppdage at jorden er rund, må man komme til et sted man vet er i øst, ved å reise mot vest. Columbus ante ikke hvor han var kommet.

Det er heller ikke mulig å bruke et teleskop på jorden for å oppdage at jorden er rund. Skulle Galilei ha sett det i et teleskop, måtte han plassert det på månen.

Kopernikus laget en matematisk modell basert på at jorden gikk i bane rundt solen, men ingen modell som viste at jorden var rund. En regnemodell kan uansett ikke bevise noen av delene. Skal man gjøre det, trenger man gode argumenter og observasjoner.

Men hva da med Magellan? Han, eller hans ekspedisjon (han døde selv underveis) reiste da sannelig rundt jorden mellom 1519 og 1522! Var ikke det et bevis?

Det stemmer at hans ekspedisjon var den første som foretok en jordomseiling. Men grunnen til at han i det hele tatt la i vei, var at han visste at jorden var rund. Noe som hadde vært godt kjent blant de aller fleste lærde, i og utenfor kirken, i to tusen år.

Siden man hadde gode argumenter og observasjoner.

Men dessverre møter vi fortsatt myten om Magellan i læremidler. Sist ute er til og med et nettsted som burde være godt kvalitetssjekket, siden det er laget i regi av Aschehoug Undervisning.

Lokus – På høyden finner vi oppgaver som ikke handler om historie i og for seg, men om norsk.

Ironisk nok er overskriften “Ser du mønsteret?” Mens fokuset er på å se dette i norsk grammatikk, klarer man ikke å se mønsteret i bakhodet om verdenshistorien:

Oppgaveteksten er hentet fra Lokus – På høyden.

De siste tre siste spørsmålene etterlater ingen misforståelse om hvem som oppdaget at jorden var rund:

Oppgaveteksten er hentet fra Lokus – På høyden.

Selv om det forhåpentligvis ikke står historielærere bak, tror nok de ansvarlige at de slår to fluer i en smekk og også lærer elevene historie. Ellers kunne man like gjerne bedt dem velge mellom tekster som “Denne teksten norsk er” og “Denne teksten er norsk”.

Dette fremkommer også av en oppfølgingsoppgave om spørreord, der Magellan og jordens form igjen er i fokus:

Oppgaveteksten er hentet fra Lokus – På høyden.

Vi har altså igjen å gjøre med et læremiddel som baserer seg på at man i middelalderen mente jorden var flat. Elevene får til og med vite at jordomseilingen førte til et helt nytt verdensbilde: Før Magellan trodde de fleste at jorden var flat – nå forsto de at jorden var rund.

Mønsteret i bakhodet bestemmer.

Mens det eneste som vises, er at god norskundervisning ikke er en garanti for god historieundervisning.

Konklusjon: Fagsjekk.no anbefaler ikke disse oppgavene. Det bør være en smal sak for Aschehoug Undervisning å rette opp dette. Epost er sendt.

(Foto: Fra Sjøfartsmonumentet i Lisboa. Magellan holder en nesten fullført sirkel. Fotograf Bjørn Are Davidsen)

Mest populære innlegg

Julespørsmål: Er juletreet en førkristen tradisjon?

30 desember 2020

Beviste Galileo Galilei at jorden går rundt solen?

30 september 2020

Julespørsmål: Valgte de kristne 25. desember fordi romerne allerede feiret Solen den dagen?

15 desember 2020

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte ressurser

Undervisningstips

Er det for lite slagside i læremidlene?

Bjørn Are Davidsen

Undervisningstips

Uenighet er noe annet enn feil

Bjørn Are Davidsen

Undervisningstips

Tre råd for kritisk tenkning

Bjørn Are Davidsen