Nyheter

Ny i mytekalenderen: Vesalius ble ikke dømt til døden

Bjørn Are Davidsen

Publisert 13 november 2020

Ukens mytekalender ser nærmere på påstanden om at Vesalius, den moderne anatomiforskningens far, ble dømt til døden av inkvisisjonen for å ha hevdet at menn og kvinner hadde like mange ribbein.

Slik oppslaget År 1564: Vesalius teller ikke ribbein viser, er det altså en … myte.

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.