Lærebok

Myter i Kosmos

Bjørn Are Davidsen

Publisert 13 november 2020

Dessverre er det ikke uvanlig at dagens læremidler om naturfag er for lite kjente med fortidens naturfag. Det er ikke uventet, siden mye er ganske komplisert og ikke enkelt å popularisere på forståelige måter i skolen.

Det er likevel viktig at lærebøker i størst mulig grad forholder seg til originalkilder og seriøse studier. Dessverre er det lettere å lene seg til formuleringer i populærvitenskap eller gjenta tidligere lærebøker, som dessverre heller ikke har gjort en god nok jobb. Sagt på en annen måte ville ingen kommet på å beskrive Arbeiderpartiet kun basert på uttalelser fra Unge Høyre.

Slik Thomas Njerve Eidsvåg viser i dybdeartikkelen Myter i fersk lærebok i naturfag, handler dette igjen om Aristoteles og Galileo.

“I høst ble det lansert en rekke nye lærebøker i forbindelse med innføringen av nye læreplaner i norske skoler. Trolig kan vi jevnt over forvente gode lærebøker i alle fag, men det var samtidig knyttet spenning til om feil og myter fra tidligere lærebøker ble luket ut.  

Dessverre kan det se ut til at dette ikke er tilfelle for alle bøker. I boken Kosmos SF – en lærebok i naturfag for studiespesialiserende på vg1 – formidles det atter en gang myter knyttet til Aristoteles, og kirkens forhold til naturvitenskap i middelalderen. Dette er trist fordi lærebøker bør motvirke mytene – ikke forsterke dem. Forfatterne av boka gir elevene et generelt råd om å være en kritisk leser for å vite hva mn kan stole på (s. 28). Dermed får vi ta dem på ordet, og gjøre en fagsjekk av påstandene som nevnes”.

Hva Thomas fant ut, kan du altså lese i dybdeartikkelen.

(Takk til Annie Spratt på Unsplash for bildet)

Mest populære innlegg

Religioner og humanisme – “Religion og etikk” for vg3 – del 3

27 november 2023

Religionskritikk og religioner – “Religion og etikk” for vg3 – del 2

14 november 2023

Vurdering av “Religion og etikk” for vg3 fra Cappelen Damm – del 1

9 november 2023

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte lærebok

Naturfag

Nei, det er ikke sommer fordi solen er nærmere jorden

Bjørn Are Davidsen

Historie

NDLA på feil bane

Bjørn Are Davidsen

Naturfag

Refleks 7 gjentar myter om Copernicus og Galilei

Bjørn Are Davidsen