Lærebok

Nei, det er ikke sommer fordi solen er nærmere jorden

Bjørn Are Davidsen

Publisert 24 april 2023

Naturvitenskap er viktig, men langt fra alt er enkelt å forklare, enten det er for barn eller voksne. Dermed må man popularisere, uten å bomme på de viktigste poengene.

Noen ganger kommer dette dessverre helt feil ut. F.eks. bør man unngå å hevde at det er varmere om sommeren fordi vi da er nærmere solen.

Tvert i mot er det da vi er lengst unna solen.

Hvordan det kan henge sammen, er spennende stoff for skolen og læremidler.

Dermed bør vi lære av det litt ufrivillig komiske i Fire Årstider, en bok for trinn 3 og 4 i Leseglød-serien fra Malimo.no. For her kan elevene lese at jorden er nærmere solen om sommeren.

Når “Jorda går i bane rundt Sola, lener deler av Jorda seg nokre gonger mot Sola. Når den delen av Jorda som du bur på lener seg mot Sola, er det sommar. Temperaturen er varmare på sommaren fordi den delen av Jorda som du bur på er nærmare Sola på det tidspunktet”.

I neste avsnitt oppsummeres dette til at “Fordi du er lengre borte fra Sola på vinteren, er det kaldare enn dei andre årstidene”.

Dette er imidlertid feil av flere grunner.

For det første er det som nevnt sommer når jorden i den litt avlange banen (ellipsebane) om solen er lengst borte, til venstre på figuren under. For det andre er det slik at om avstanden hadde hatt noe avgjørende med å bety, ville vi hatt sommer rundt vårjevndøgn i mars og høstjevndøgn i september, når jorden faktisk er nærmest solen.

Det er likevel noe rett i læreboken. Det stemmer at jordkloden “lener seg” mot solen, og at det er derfor vi får sommer. Forskjellen i avstand har svært liten betydning – det som betyr noe er vinkelen som solstrålene får. Jorden heller ca. 23,5° (mot høyre på bildet under) slik at den nordlige halvkule får best vinkel (er “nærmere”) og mest effekt av solstrålene i juni og den sørlige i desember.

Forskjellen i vinkel avgjør hvor høyt solen er på himmelen. På den nordlige halvkule står den høyest i juni og på den sørlige høyest i desember.

Figuren viser jordens bane om solen. Når det er sommer på den nordlige halvkulen er den lengst til venstre og vinter lengst til høyre. Den skrå linjen viser hvordan jorden heller, mest mot solen på den nordlige halvkule i juni og mest på den sørlige i desember (slike alminnelige grafiske fremstillinger er i public domain).

Samtidig er jorden litt nærmere solen i desember enn i juni, slik at forskjellen mellom årstidene bli noe større på den sørlige halvkule enn på den nordlige.

Fagsjekk anbefaler at lærere bruker annet stoff til å fortelle om hvorfor vi har sommer, som SNL eller Wikipedias artikkel om Årstidene. Boken bør kort sagt oppdateres i neste utgave.

Takk til Gunnar Alvheim for tips!

Mest populære innlegg

Religioner og humanisme – “Religion og etikk” for vg3 – del 3

27 november 2023

Religionskritikk og religioner – “Religion og etikk” for vg3 – del 2

14 november 2023

Vurdering av “Religion og etikk” for vg3 fra Cappelen Damm – del 1

9 november 2023

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte lærebok

Historie

NDLA på feil bane

Bjørn Are Davidsen

Naturfag

Refleks 7 gjentar myter om Copernicus og Galilei

Bjørn Are Davidsen

Naturfag

Refleks 7 for karikert om Copernicus og Galilei

Bjørn Are Davidsen