Nyheter

Ny i Mytekalenderen: Kirken stengte ikke sykehusene

Bjørn Are Davidsen

Publisert 6 juni 2022

I følge Eirik Newths bestselger “Jakten på sannheten” (mer om feil i den her) gjorde kirkens store makt at sykehus ble stengt da Romerriket ble borte, «fordi prestene fortalte at folk bare kunne bli friske ved å be til gud» (side 16).

I realiteten er bildet motsatt, slik medisinhistorikeren Darrel W. Amundsen viser i flere studier:

“Det er ikke uvanlig å møte direkte eller indirekte påstander i moderne diskusjoner om at kirken i middelalderen var en fiende av vitenskap, særlig medisin, og avviste den som en trussel mot den åndelige helsen til de fysisk syke. Et slikt bilde er falskt.”

Les mer i seneste Mytekalender: År 480: Kirken stengte ikke sykehusene

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.