Nyheter

Ny ressurs fra Fagsjekk: Podcast om middelalderen

Bjørn Are Davidsen

Publisert 6 januar 2022

Hvordan tenkte man i Norge for tusen år siden? Hva sier skolens lærebøker?

Og hvordan skal vi tenke om dette? Er det viktige ting vi bør ha i bakhodet? Noe det er lett å overse eller misforstå, eller være for ensidig opptatt av?

Spørsmålene er mange i denne podcasten. Hva i all verden skjedde med vikingene? Hvordan og hvorfor ble de kristne? Ønsket de seg inn i den mørke middelalderen? Eller var den egentlig så mørk?

Podcasten er selvsagt ikke en fasit, men en samtale om synspunkter og perspektiver der vi har med oss to som kan mer om viktige sider ved middelalderen enn de fleste.

Henrik Syse er filosof og forsker, og har blant annet arbeidet med historiske linjer knyttet til hvordan kristen tro på ulike måter har påvirket menneskesyn, lovverk og samfunnsliv.

Tine Berg Floater er historiker og spesialrådgiver i Arkivverket der vi finner alle brev og skrifter vi har fra vikingtid og middelalder. Hun har skrevet doktorgradsoppgave om kvinners stilling i rettssystemet i Norge i århundret etter Magnus Lagabøtes Landslov fra 1274.Lydavspiller

OBS: Forhåpentligvis er det ingen som nå begynner å tro at kong Håkon den gode levde tusen år før slaget på Stiklestad, det riktige er altså hundre år. Fagsjekk beklager forsnakkelsen.


Podcasten ligger også som Fagsjekk på iTunes, Spotify og andre apper.

Takk til Jonathan Velasquez på Unsplash for hovedbildet.

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.