Nyheter

Ny i mytekalenderen: Kopernikus ga oss ikke mindre verdi

Bjørn Are Davidsen

Publisert 24 juni 2021

Mytekalenderen ser vi denne gang på om mennesket fikk mindre verdi av at jordkloden ikke var i sentrum av universet.

Svaret er ikke helt som vi av og til leser i populærvitenskapen og hos tenkere fra noen generasjoner siden, som Freud. Tvert i mot er det nesten motsatt.

År 1543: Mennesket ble ikke degradert av Kopernikus

Takk til Greg Rakozy på Unsplash for bildet.

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.