Ofte stilte spørsmål

På denne siden finner du artikler og innhold kategorisert etter læremiddel.

Det er mange grunner og flere behov. Elever, lærere og foreldre trenger et mangfold av ressurser som kan stimulere til å søke kunnskap, dybdelæring og kritisk tenkning. Dette gjelder også i møte med myter og misforståelser om historiske perioder, ikke minst når det gjelder tro og vitenskap, slik bl.a. «Lurt av læreboken?» avdekket.

Et ganske bredt spekter, men først og fremst feilaktige og i overkant unyanserte påstander i populærkultur generelt, noen ganger også i populærvitenskap og læremidler. I slike sammenhenger er det ikke bare flott om man unngår å formidle feil i 2020, men kan hjelpe til å avlære feil man allerede tror på. Det er ikke nok at man slutter å hevde f.eks. at man i middelalderen mente jorden var flat. Populærvitenskap og læremidler bør aktivt formidle at dette er en myte og vise hvordan man gjennom historien visste og formidlet at jorden var rund.

Alle nettsider må leses med skepsis. I kritisk tenkning er det viktigere hva som sies enn hvem som sier det. Fagsjekk ønsker å jobbe kildebasert og formidle normal forskning. Er det noe på sidene du synes bryter med dette, er det fint om du tar kontakt, slik at vi kan se nærmere på det. 

Ja, det kan det være. Målet vårt er dermed ikke å «utfordre», men å hjelpe til å lage enda bedre læremidler. Her er det selvsagt en rekke hensyn å ta. Forlag og forfattere får innspill og ønsker fra alle kanter. Heldigvis er mange gode til å utvikle læremidler, men ikke alle er like oppmerksomme på typiske feil og fallgruver i formidlingen, både om hva man sier og hva man ikke sier. Selv om det er godt å se at det begynner å bli normalt f.eks. å si at “middelalderen ikke var så mørk som det har vært vanlig å tro”, bør det også gis mange konkrete eksempler på hva det betyr.

Ved siden av å lese og reflektere over stoffet, er det viktig å stille gode spørsmål. Vi ønsker aktive brukere som kan utfordre oss, skal nettsiden bli relevant for nysgjerrigheten og spørsmålene man har til fagstoffet.