Om oss

Fagsjekk ønsker å hjelpe til kritisk tenkning og faktaformidling i skolen, inkludert påstander elever møter i populærkulturen. Dette er ikke et alternativ til læremidler, men en støtte til arbeidet med dem – også når det gjelder dybdelæring.

Bakgrunn

Fagsjekk har redaksjonell frihet og ønsker å være partipolitisk og religiøst nøytral. Både «Lurt av læreboken?» (2019) og Fagsjekk.no (lansert 2020) springer ut fra Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag sitt arbeid med læremidler i grunnskolen og videregående skole. Arbeidet er folkefinansiert gjennom gaver.

For ordens skyld understrekes at Fagsjekk.no er redaktørstyrt og ikke uttrykk for offisielle vedtak eller synspunkter i noen organisasjon.

Skulle et eller flere forlag ønske å videreføre arbeidet ved en større satsing på fagsjekk av læremidler og populærvitenskap, vurderer vi gjerne å avhende virksomheten – forutsatt at den redaksjonelle integriteten blir opprettholdt.

Normal forskning og faglitteratur

Læremidler skal være så nøytrale som mulig og forholde seg seriøst til forskning og kunnskap. Fordi Fagsjekk støttes av personer og organisasjoner med ulike engasjement, synspunkter og agendaer, er vi opptatt av fire forhold:

Våre vurderinger skal baseres på normal forskning og faglitteratur.

Vi skal ikke fremme svært marginale eller omdiskuterte perspektiver.

Hvis noe stoff er svært kontroversielt, skal vi gjøre oppmerksom på det.

En utfordring kan være at noe som ikke er kontroversielt (som f.eks. at kirken i middelalderen ikke mente jorden var flat), likevel kan oppfattes som det, fordi påstander er utbredte eller lenge har vært fremstilt feil i læremidler. Vi tar derfor gjerne tilbakemeldinger om du har et annet syn på hva som er kontroversielt eller har støtte i fagmiljøer.

Hvem er vi?

I Fagsjekk er det flere som skriver artikler og bidrar på andre måter, men to personer er fast ansatt.

Bjørn Are Davidsen
Redaktør for Fagsjekk
Bjørn Are Davidsen har bred bakgrunn fra undervisning og foredragsvirksomhet. Han er sivilingeniør med studiepoeng i også pedagogikk, sosialantropologi, vitenskaps- og teknologihistorie. Hans seneste bok er «Lurt av læreboken?» (2019).
Møyfrid Eriksen
Prosjektleder i Fagsjekk
Møyfrid Eriksen, prosjektleder i Fagsjekk, har bakgrunn som lektor i språkfag og markedsføring. Hun har erfaring innen utdanning, forlagsvirksomhet og ideelle organisasjoner. Hun begynte i Fagsjekk høsten 2023.

Om fagrådet

For å bli bedre i stand til å vurdere ulike påstander og arbeide så nøytralt som rimelig er, har vi knyttet til oss en rådgivende gruppe kvalifiserte personer fra ulike fag- og livssynsperspektiver. Et slikt råd vil både kunne endres og utvides over tid. For ordens skyld understrekes at det er redaktøren som er ansvarlig for artiklene.

Nils Ivar Agøy

Professor i moderne historie, USN

Inge Andersland

Professor i moderne historie, USN

Martin Ystenes

Professor Emeritus, Kjemi , NTNU

Karsten Eig

Geolog, Lime Petroleum

Sverre Holm

Professor i fysikk, UiO

Kjetil Hope

Lærer, Gjøvik Videregående

Olav Hovdelien

Professor i religion, livssyn og etikk, OsloMet

Leiv Storesletten, UiA

Professor Emeritus i Matematikk, UiA

Marit M. Simonsen

Vittenskapskribent og foredragsholder

Sigbjørn Olsen Sønnesyn

Honorary research fellow, Durham University

Margunn Serigstad Dahle

Førstelektor i kommunikasjon og livssyn, NLA

Støtte

På samme måte som vi ønsker et mangfold av perspektiver i fagrådet, søker Fagsjekk.no støtte fra et bredt spekter av bakgrunner. Siden oppstarten har vi hatt støtte fra en rekke enkeltpersoner, inkludert ved crowdfunding, i tillegg til noen større organisasjoner.