Personvernerklæring

Fagsjekk er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine givere og andre brukere på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende norske lover og regler. Her kan du lese om hvordan Fagsjekk samler inn og bruker personopplysninger.

Givere
Når du registrerer deg som fastgiver spør vi etter de personopplysninger som går frem av registreringsskjemaet. Fødselsnummeret er frivillig å oppgi, men for at du skal få skattefradrag for gavene til Fagsjekk trenger vi denne opplysningen. Enkeltgaver kan du velge å gi som anonym.

Sletting av informasjon
Når en giveravtale opphører, lagrer vi i utgangspunktet opplysninger om deg i fem år før dataene slettes. Ved nye transaksjoner (f.eks en gave) forlenges denne perioden med nye fem år. Dette er vi pålagt å gjøre i henhold til blant annet bokføringsloven § 13.

Oppbevaring av informasjon
De persondata som Fagsjekk behandler er å regne som sensitiv data og vi behandler derfor våre data deretter. Fagsjekk vil aldri gi eller selge persondata videre til andre aktører. Unntaket er opplysninger vi er pålagt å gi til offentlige myndigheter. I likhet med så og si alle bedrifter og organisasjoner benytter vi oss i tillegg av underleverandører som vi kjøper tjenester av. Underleverandører har ikke adgang til å bruke våre data og disse tjenestene er regulert av egne databehandleravtaler. Våre persondata lagres i databaseverktøyet Cornerstone og arrangementsløsningen Checkin. Dataene der er passord- og tilgangsstyrt. Vi benytter oss av Mailchimp til utsendelse av nyhetsbrev, samt Puzzel til utsending av SMS. 

Nettsider
På våre nettsider bruker vi informasjonskapsler (cookies). Dette gjør at vi kan gjenkjenne deg som bruker og logge antall besøk på våre nettsider. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Trafikken til våre nettsider analyseres i Google Analytics og Facebook Pixel. På våre nettsider bruker vi også Facebook Pixel til å forbedre vår markedsføring.

Kontaktinfo
Hvis du har spørsmål, ønsker å få slettet data eller få innsyn i hvilke data vi har lagret om deg, send epost til: post@fagsjekk.no eller ring 22 99 24 24.