jan 29, 2024

-

eps. 15

Tusen år – mer enn en bagatell? Opptak fra samtalekveld på Litteraturhuset 10. jan

2024 er det 1000 år siden kristenretten ble vedtatt på Moster og 750 siden Magnus Lagabøte laget Norges første landslov. Hva betydde kristenretten for utviklingen av Norge? Hva betydde landsloven? Hvilke verdier fikk nå gjennomslag? Er dette virkelig noe å feire? Jørn Øyrehagen Sunde er professor i rettshistorie og aktuell med boken “Kongen, lova og landet”. Tine Berg Floater er historiker og spesialrådgiver i Arkivverket. Filosofen Henrik Syse innleder og professor i kristendomshistorie Eivor Oftestad leder samtalen.