Lærebok

Refleks 7 gjentar myter om Copernicus og Galilei

Bjørn Are Davidsen

Publisert 9 februar 2023

Fagsjekk fortsetter serien om «Refleks 7 Naturfag» etter forrige artikkel om svakheter i fremstillingen av sentrale begreper som «kunnskap» og «vitenskap».

Vi har igjen fokus på hvordan mottakelsen på 15-1600-tallet av Copernicus og Galilei beskrives, siden dette er en nøkkel til hvordan et læremiddel ser på forholdet mellom tro, vitenskap og kirkehistorie.Konklusjonen er at fremstillingen som så ofte i læremidler og populærvitenskap dessverre er mer egnet til å skape fordommer enn forståelse.Noe henger sammen med et pedagogisk grep. Refleks 7 forsøker i stor grad å skape engasjement ved å fremstille kirken som en mørk og mektig motstander av Copernicus og Galilei i deres forsøk på å utforske verdensrommet.Når det legges opp til at kirkens motiv er å forsvare Bibelen mot vitenskapen, er det etterlatte inntrykket for elevene er tydelig: Bibelens funksjon var å forklare mekanikken i slike naturlige fenomener, men dette ble utdatert og erstattet av vitenskapelig forklaringer.Slik Daniel Joachim Kleiven forklarer i en dybdeartikkel, er dette for karikert om Copernicus og Galilei. Det er mulig å forstå hvor fremstillingen kommer fra, men den har lenge vært avvist av vitenskapshistorikere. Den er en myte som verken hører hjemme i læremidler eller i skolen. Takk til Taylor Flowe på Unsplash for fremhevet foto.

Mest populære innlegg

Religioner og humanisme – “Religion og etikk” for vg3 – del 3

27 november 2023

Religionskritikk og religioner – “Religion og etikk” for vg3 – del 2

14 november 2023

Vurdering av “Religion og etikk” for vg3 fra Cappelen Damm – del 1

9 november 2023

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte lærebok

Naturfag

Nei, det er ikke sommer fordi solen er nærmere jorden

Bjørn Are Davidsen

Historie

NDLA på feil bane

Bjørn Are Davidsen

Naturfag

Refleks 7 for karikert om Copernicus og Galilei

Bjørn Are Davidsen