Nyheter

Roger og Robert i mytekalenderen

Bjørn Are Davidsen

Publisert 20 mai 2021

Mye populærvitenskap og læremidler skal ha ros for å løfte frem Roger Bacon (1214-1292), ofte kalt middelalderens fremste vitenskapsmann. Det er imidlertid mindre grunn til å rose dem som hevder at kirken fengslet ham for hans forskning, og at dette bremset moderne vitenskap i 300 år, til Kopernikus kom på banen.

Seneste i mytekalenderen er dermed at i stedet for å bli fengslet, fortsatte Roger Bacon med vitenskapen han lærte av Robert Grosseteste.

Og andre etter disse, til Svartedauden bremset deler av prosjektet i 150 år.

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.