Til foreldre

Undervisning er et samspill mellom skole og hjem. Vi ønsker derfor å hjelpe foreldre og foresatte til å reflektere over temaer og påstander i læremidler og populærviteskap. Her finner du ressurser vi håper kan bidra til det.