Lesersvar

Tove (57): Er jordpåkastelse en skikk kristne tok over for å gjøre en kristen seremoni «mer spiselig»?

Bjørn Are Davidsen

Publisert 18 september 2020

Tove forklarer at spørsmålet handler om jordpåkastelse ved begravelser. Er den for at de døde ikke skulle gå igjen?

Jeg har hørt at det egentlig er hedensk skikk som kristendommen tok over for å gjøre kristen seremoni «mer spiselig». Jeg har søkt litt på min enkle måte, men ikke funnet når. På forhånd takk.

Svar:

Det er ofte grunn til å ta påstander om alt kristendommen tok over fra andre tradisjoner med en klype salt. I utgangspunktet er jordpåkastelse knyttet til til Bibelens tale om at «fra jord er du kommet, til jord skal du bli», og er en enkel måte å symbolisere dette.

Vi forela også spørsmålet til Arne Bugge Amundsen, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo.

Han forklarer at opprinnelsen er uklar, men formen vi kjenner ritualet fra nå dukket først opp på 1500-tallet. Det er altså ikke noe man overtok fra «hedningene», men mer en videreutvikling av en kristen tradisjon.

Teologisk sett har aldri intensjonen vært å hindre at den døde «gikk igjen», men det er en sterk folkelig tradisjon knyttet til ritualet. Den handler om mer enn jordpåkastelsen. Døde skulle ligge i viet jord, noe som også var viktig i kristen middelalder. De som ikke gjorde det, sto i fare for å “gå igjen”.

Noen var pr. definisjon utelukket fra viet jord, f.eks. selvmordere, henrettede forbrytere og udøpte. Og det er i denne gruppen av døde man ofte finner fortellinger om «gjengangerne».

Les videre

Mest populære innlegg

Copernicus og Galilei i kikkerten

21 mai 2024

SNL oppdatert om Copernicus

20 mars 2024

Eirik Newth bommer grovt i jakten på sannheten

23 mars 2022

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.