Ressurser

Tre råd for kritisk tenkning

Bjørn Are Davidsen

Publisert 16 september 2020

Øvelse i kritisk tenkning kan starte med tre spørsmål som også er egnet for dybdelæring.

1: Er fakta riktig?
2: Er de satt i rett sammenheng?
3: Er det viktige fakta som er utelatt?

La oss hente noen eksempler fra en mye brukt lærebok på kristne grunnskoler, «Troens vei – kristendommen før og nå», for 5.-7. klasse.

I boken kan vi lese at «Paven i Roma fikk større og større makt. Han var både åndelig leder og politiker. Det var viktig at det var en sterk leder i Roma, spesielt da muslimene tok Jerusalem og sperret inngangen til de hellige stedene der. Det skjedde på 700-800-tallet.»

For å vurdere dette, må vi stille gode spørsmål – og undersøke med kilder.

1: Er fakta riktig?

 • Hvor stor makt hadde paven på denne tiden?
  Kilder viser at paven stort sett hadde lite makt på 7-800-tallet. I Italia bestemte i stor grad fyrstene – først på 1000-tallet begynte pavene for alvor å løsrive seg fra å være underlagt den verdslige makten.
 • Hvor viktig var det for Midt-Østen med en sterk leder i Roma på 7-800-tallet?
  Ikke helt uviktig, men langt viktigere med sterke ledere nærmere de arabiske kjerneområdene i Midt-Østen.

2: Er de satt i rett sammenheng?

 • Hvilke åndelige og verdslige ledere var involvert og hvem var de mektigste?
  Kirkelederne var de fem patriarkene i Konstantinopel, Antiokia, Jerusalem, Alexandria og Roma (paven). Paven var mindre mektig enn de øvrige frem til 1000-tallet. Blant kristne var den viktigste verdslige lederen keiseren i Østromerriket.

3: Er det viktige fakta som er utelatt?

 • Hvilke områder hadde mest å gjøre med muslimene?
  Kort sagt det østromerske – bysantinske – keiserriket med hovedstad i Konstantinopel der verdens største kirke var. Keiserens soldater og flåte var avgjørende for å ha en maktbalanse som gjorde at pilegrimer kunne besøke Jerusalem i fredstid.
 • Hvem var de åndelige lederne i Jerusalem?
  Ikke paven.
 • Hvor mye hadde paven å si på denne tiden?
  Ganske lite.

Disse spørsmålene og kommentarene i parentes gir ikke hele sannheten, men viser hvor viktig det er med konstruktiv og kritisk tenkning rundt selv ganske enkle påstander i læremidler og populærvitenskap.

Det betyr ikke at denne læreboken er dårlig, men viser at vi finner feil og forvirrende fremstillinger også i lærebøker laget spesielt for kristne skoler.

Mest populære innlegg

Julespørsmål: Er juletreet en førkristen tradisjon?

30 desember 2020

Beviste Galileo Galilei at jorden går rundt solen?

30 september 2020

Julespørsmål: Valgte de kristne 25. desember fordi romerne allerede feiret Solen den dagen?

15 desember 2020

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte ressurser

Undervisningstips

Er det for lite slagside i læremidlene?

Bjørn Are Davidsen

Undervisningstips

Mønsteret i bakhodet påvirker også de beste forlagene

Bjørn Are Davidsen

Undervisningstips

Uenighet er noe annet enn feil

Bjørn Are Davidsen