Lærebok

Uforsvarlig kildesjekk fra Gyldendal

Bjørn Are Davidsen

Publisert 4 desember 2020

For tiden debatteres om Gyldendal forlag har gjort en forsvarlig jobb med kildesjekk for Marte Michelets bok Hva visste motstandsbevegelsen? Så langt har kritikken vært skarp, også fra etterkommere av flere som er omtalt i boken, og ikke bare fordi innvendinger og spørsmål fra forlagets konsulenter kan ha blitt overprøvd.

En av kommentarene er at «Når vi kjøper en sakprosabok fra et velrennomert forlag, forventer vi at arbeidet er gjort rett og redelig».

Vi har derfor vurdert forlagets jobb med en annen sakprosabok, en lærebok som har vært brukt i over ti år og fortsatt brukes i noen skoler i 2020: Gaia 7 – samfunnsfag for barnetrinnet.

For å gjøre dette relativt fokusert og oversiktlig, har vi sett på bare to sider (side 60 og 61) om naturvitenskapens utvikling på 15- og 1600-tallet.

Konklusjonen fremgår av tittelen på dybdeartikkkelen: Gaia 7 fra Gyldendal kan ikke anbefales.

Hadde bare to-tre av påstandene vært feil eller misvisende, ville det vært grunn til bekymring. Når over 20 av 28 påstander på bare disse to sidene er feil, misvisende eller irrelevante, gir læreboken ingen tillit til forlagets evne til kvalitetssikring og kildesjekk.

(Takk til Greg Rakozy på Unsplash for bildet)

Mest populære innlegg

Religioner og humanisme – “Religion og etikk” for vg3 – del 3

27 november 2023

Religionskritikk og religioner – “Religion og etikk” for vg3 – del 2

14 november 2023

Vurdering av “Religion og etikk” for vg3 fra Cappelen Damm – del 1

9 november 2023

Har du støtt på en påstand du stiller spørsmål ved?

I en verden full av informasjon er det ikke alltid lett å skille fakta fra fiksjon. Fagsjekk søker derfor å utforske ulike typer påstander og perspektiver i lys av kilder og normalvitenskap.

Relaterte lærebok

Naturfag

Nei, det er ikke sommer fordi solen er nærmere jorden

Bjørn Are Davidsen

Historie

NDLA på feil bane

Bjørn Are Davidsen

Naturfag

Refleks 7 gjentar myter om Copernicus og Galilei

Bjørn Are Davidsen